CH

Charitativní činnost

Kde a komu jsme přispěli ?

14.11.2014 – Nákup zboží z chráněné dílny Naděje ve výši 2800 Kč, Prodáváno bez rabatu v našem obchodě v Ostratě.

14.11.2014 – Sponzorský dar Základní škole Štípa na kamerový systém ve výši 10 000 Kč.

29.11.2014 – Nákup trvanlivých potravin pro Charitu Zlín(předáno před vánocemi) , ve výši 1190 Kč.

6.12.2014 – Nákup cukrovinek do balíčků na Mikuláše do dětských domovů -Lazy , Burešov a Vizovice výši 2800 Kč.

20.12.2014 – Nákup cukrovinek na vánoce do dětských domovů – Lazy, Burešov a Vizovice ve výši 970 Kč.

28.3.2015 – Dárkové balíčky pro Dětské domovy – Lazy , Burešov a Vizovice za 1600 Kč

30.3.2015 – Sponzorský dar ve výši 2000 Kč , pro obec Ostrata na akci „Výstava košíkářských výrobků“

10.4.2015 – Sponzorský dar ve výši 2000 Kč , pro Základní školu Štípa na akci „Pálení čarodějnic“

2.6.2015 – Balíčky do dětských domovů ve výši 1350 Kč, ke Dnu dětí

7.6.2015 – odesláno 1000 Kč na konto Dobrého anděla – podíl ze vstupného za květen

24.6.2015 – Sponzorský dar SDH Ostrata ve výši 2000 Kč ke 110. výročí založení

3.7.2015 – Zasláno nadaci Dobrý anděl 1000,- Kč

3.8. bylo zasláno 2400 Kč nadaci  Dobrý anděl

8. 9.2015 – Dobrý anděl 1300 Kč

2.10.2015 – Dobrý anděl 1000 Kč

30.11. – Balíčky dětem v Ostratě na slavnostní rozsvícení vánočního stromu  za 400 Kč

4.12.2015 – Baličky do dětských domovů na Mikuláše za 1900 Kč

22.12 .2015 – Nákup cukrovinek do dětských domovů ke štedrovečerní večeři za 1000 Kč

26.3.2016 – Balíčky na velikonoce do dětských domovů za   1400 Kč

5.4.2016 – Obec Ostrata, sponzorský dar na výstavu košíků za 2000 Kč

26.4. 2016 – Základní škola Štípa, dar na Pálení čarodějnic za 2000 Kč

25.6. 2016 – SDH Ostrata, pouťová  zábava za 1000 Kč

3.12.2016 – Balíčky na Mikuláše do dětských domovů za 1800 Kč

20.12. 2016 – Cukrovinky na vánoce do dětských domovů za 1000 Kč

27.2. 2017 – Obec Ostrata , dar na výstavu košíků za 2000 Kč

1.3. 2017 – Ondra Haněl, zahájení finanční sbírky za 1000 Kč

15.4. 2017 – Pomlázka dětské domovy, 1600 Kč

25.4. 2017 – Dar ZŠ Štípa na akci pálení čarodejnic 2000 Kč

7. 12. 2017 – Mikuláš pro dětské domovy 1700 Kč

28. 2. 2018 – Dar obci Ostrata na výstavu košíků 2000 Kč

4. 4. 2018 – Pomlázka dětské domovy 1700 Kč

10. 4. 2018 – Dar pro obec Ostrata 4754 Kč

5.12.2018 – Dětské domovy – Mikuláš 1600 Kč

25.3.2019 – Dar obci Ostrata na výstavu košíků – 2000 Kč

2.4. 2019 – Dar ZŠ Štípa na „Pálení čarodějnic “ – 2000 Kč

6.12. 2019 – Dar dětské domovy – Mikuláš – 2000 Kč

19.4. 2020 – Dar dětské domovy – Velikonoce – 2000 Kč

Dětské domovy – Mikuláš – 1400 Kč